INSTICKSKOPPLINGAR

Olika fabrikat av instickskopplingar. Används vid anslutning av plaströr och eller kopparrör.