SKILLAIR SERIE

Olika enheter kan kombineras. FRL-enheterna kan demonteras utan nedmontering av kopplingar och rör. Flöde 1000 - 3000 Nl/m

Datablad