ANSLUTNINGAR

  • Instickskopplingar är den vanligaste luftanslutningen för plastslang. Den tätar med O-ring mot slangens mantelyta och slangen hålls kvar i kopplingen av en tandad greppring. Slangen kan lossas genom tryck på tryckringen. Kopplingen fungerar även för glödgade mjuka kopparrör.
  • Kopplingar för bromssystem är TüV klassade och godkända i luftbromssystem.
  • Påstickskopplingar i metall klämmer fast slangen mot en konisk pip med hjälp av tryckmutter.
  • Skärringskopplingar används främst på kopparrör. Passar även till plastslang när stödhylsa används.
  • Snabbkopplingar består av hona och hane. Förenklar ex. växling mellan olika verktyg.
  • Klokopplingar för snabb anslutning av tunga gummislangar.
  • Smörjkopplingar för centralsmörjsystem.
  • Push-Lok ansluter gummislangen utan slangkämma.