Luftkvalitet

Rekommenderad luftkvalitet för cylindrar.

Arbetsmedia: Torr filtrerad tryckluft enligt ISO 8573-1 klass 3.4.3

För att erhålla  bästa tänkbara livslängd och minsta möjliga driftstörningar bör ISO 8573-1 kvalitetsklass 3.4.3 användas. Detta innebär 5µm filter (standardfilter), daggpunkt +3°C vid inomhusdrift (vid utomhusdrift skall en lägre daggpunkt väljas). Oljekoncentrationen bör ligga på 1,0 mg olja/m³, vilket en standardkompressor försedd med ett standardfilter ger.

20µm filtrering räcker många gånger för standard pneumatikkomponenter.

Kvalitetstandard_tryckluft.pdf