LJUDDÄMPARE

För bästa dämpning av ljudet väljer man en ljuddämpare med stor area på filterytan. Sintrade ljuddämpare fungerar även som filter och förhindrar skräp att komma in i ventiler från omgivningsmiljön via avluftningsportarna. Strypljuddämpare har inbyggd strypventil där man kan justera luftflödeshastigheten.