VENTILER

Vi lagerför ventiler för användning i pneumatiska system. Riktningsventiler används för drift av tryckluftscylindrar. Välj mellan manuellt eller mekaniskt styrda, luftstyrda eller elektriskt styrda ventiler.

I tryckluftssystem jobbar ventilerna för att aktivera pneumatiska arbetsenheter eller hantera pneumatiska styrsignaler.