LUFTBEHÅLLARE

De flesta av tryckluftsbehållarna går även att använda som vakuumbehållare.

Tryckluftstankar används i luftsystem för att t.ex. erhålla tillräcklig kapacitet vid ett snabbt luftuttag långt från tryckluftskällan. Ackumulatortankar (bufferttankar) utjämnar tryckstötar, fångar kondens och fungerar som en extra tryckluftskälla i händelse av luftbortfall.

Vi säljer certifierade luftbehållare från 0,1 liter till stora kundspecifika trycktankar på flera kubikmeter.