Luftflöde i slangar

Välj slang med tabellen som underlag. Kapaciteterna i tabellen baseras på uppmätta värden. Man eftersträvar ett så lågt tryckfall som möjligt genom slangen. Detta för att erhålla en god luftförsörjning vid luftförbrukaren.

Tabell som visar flödet vid olika rörlängder vid 6 bar och tryckfall 0,2 bar.
Värderna avser bara "glatta" material med låg friktion såsom polyamid och polyuretanrör. Vill man använda PVC- eller gummislang måste man välja närmast större dimension.

Flödet i liter/sekund vid ledningslängd

Utv.diam. Inv.diam Inv.Area mm² 1 m 5 m 10 m 100 m
4 2,7 5,7 0,9 0,39 0,27 0,09
5 3,15 7,8 1,34 0,61 0,42 0,13
6 4 12,6 2,46 1,15 0,8 0,23
8 6 28,3 6,78 3,34 2,37 0,71
10 8 50,2 12,2 6 4,4 1,3
12 9 63,6 18 9,6 6,9 2,14
12 10 78,5 22,9 12,4 9 2,7
16 13 132 44 25 18 5,6
22 19 283 104 63 46 14