CYLINDERGIVARE

Beröringsfri avkänning av magnetkolv i cylindrar med hjälp av elektroniska eller tungelementsensorer.