TRÄHANTERING

Koppar för hantering av virke, trä, möbeldelar eller porösa trämaterial såsom ex. spånskivor.