CLR, SPÄNNCYLINDRAR

För fastspänning. Klämarmen finns i utförande linjär rörelse eller vridrörelse höger/vänster vid anspänningen

Datablad