ISO VDMA Ø32-125

När man väljer en cylinder som har sina mått standardiserade enligt ISO, VDMA så är det enkelt att ersätta den med en annan ISO, VDMA cylinder av valfritt fabrikat. Även om inbyggnaden passar bör man tänka på vad cylindern ska användas till.

Finns särskilda miljökrav? Vi har fler varianter än de ni kan hitta på vår hemsida, bland annat cylindrar för högtemperatur, lågtemperatur, drift med torr kolvstång, livsmedelsanpassade cylindrar. Välkommen att kontakta oss för hjälp med produktval.