LUFTTORK

Om ett luftsystem inte är utrustat med tork för hela anläggningen finns en lösning för att klara luftkvaliten till de känsliga utrustningarna genom att filtrera och torka luften för enbart den förbrukaren.

Används luften i temperaturer under 0°C måste den torkas till en daggpunkt under omgivningstemperaturen för att kondens från tryckluften inte ska frysa i ledningarna med en propp som följd. Parker Moduflex lufttork är en komplett adsorptionstork som klarar att torka luften ner till daggpunkt -40°C. Finns i kapacitet från ca 50-400 Nl/min.

Datablad

TORK MODUFLEX

Sortering: Benämning Artikelnr Pris Antal Köp
Lufttork,g3/8,-40c,425l/min
P3TJA13A6AN 32,407.00 kr
Lufttork,g3/8,-40c,80l/min
P3TJA13A1AN 22,266.00 kr
Lufttork,g3/8,-40c,141l/min
P3TJA13A2AN 24,055.00 kr
Lufttork,g3/8,-40c,226l/min
P3TJA13A3AN 26,393.00 kr
Lufttork,g3/8,-40c,283l/min
P3TJA13A4AN 28,398.00 kr
Lufttork,g3/8,-40c,368l/min
Parker
P3TJA13A5AN 29,567.00 kr

UNDERHÅLLSSATS

Sortering: Benämning Artikelnr Pris Antal Köp
Underhållssats,m,lufttork,1,
P3TKA00JA1 5,346.00 kr
Underhållssats,m,lufttork,2
P3TKA00JA2 4,141.00 kr
Underhållssats,m,lufttork,3
P3TKA00JA3 5,887.00 kr
Underhållssats,m,luftork,4
P3TKA00JA4 7,070.00 kr
Underhållssats,m,lufttork,5
P3TKA00JA5 6,876.00 kr
Underhållssats,m,lufttork,6
P3TKA00JA6 6,847.00 kr
Underhållssats,m,lufttork,7
P3TKA00JA7 9,689.00 kr

VÄGGFÄSTE

Sortering: Benämning Artikelnr Pris Antal Köp
VÄGGFÄSTE ADSORPTIONSTORK
PARKER MODUFLEX
P3TKA00MJ 2,539.00 kr